siła Lorentza
 
Encyklopedia PWN
siła Lorentza,
fiz. siła, z jaką pole elektromagnetyczne działa na poruszającą się cząstkę naładowaną;
s.L. = q( + ×), gdzie q — ładunek elektr. cząstki, — natężenie pola elektr., — indukcja magnet., — prędkość cząstki; pierwszy składnik wzoru przedstawia siłę działającą na cząstkę w polu elektr., drugi — siłę działającą w polu magnet., zmieniającą tylko kierunek prędkości cząstki i powodującą zakrzywienie jej toru; wzór ten podał H.A. Lorentz; działanie s.L. na elektrony w metalach i półprzewodnikach prowadzi do występowania zjawisk galwanomagnetycznych; na wykorzystaniu s.L. jest oparte m.in. działanie akceleratorów cząstek naładowanych, kineskopu, magnetronu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia