fotomagnetoelektryczne zjawisko
 
Encyklopedia PWN
fotomagnetoelektryczne zjawisko, efekt Kikoina–Noskowa,
powstanie różnicy potencjałów między brzegami płytki półprzewodnikowej, umieszczonej w polu magnet. prostopadle do linii sił tego pola, wówczas gdy na jedną z powierzchni płytki pada promieniowanie elektromagnetyczne silnie pochłaniane przez dany półprzewodnik;
absorpcja światła w półprzewodniku powoduje zwiększenie w nim liczby elektronów i dziur, które dyfundują w kierunku powierzchni nieoświetlonej; zewn. pole magnet., prostopadłe do kierunku prądu dyfuzyjnego, odchyla elektrony i dziury w przeciwnych kierunkach (siła Lorentza), wskutek czego w kierunku prostopadłym do kierunku prądu dyfuzyjnego i pola magnet. powstaje różnica potencjałów; zjawisko odkryte 1934 przez fizyków ros. I.K. Kikoina i M.M. Noskowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia