klasyczna teoria pola
 
Encyklopedia PWN
klasyczna teoria pola,
teoria, w której do opisu dynamiki układu wprowadza się funkcje (czyli pola) zależne od współrzędnych przestrzennych.
K.t.p. jest stosowana w wielu działach fizyki; w części z nich pole jest jedynie pojęciem wprowadzonym do opisu przestrzennych relacji między właściwościami cząstek (np. pole temperatury lub pole prędkości w płynie), w innych — jest obiektem fundamentalnym i bytem samym w sobie, niezależnym od jakiegokolwiek ośrodka (np. pola elektr., pola magnet.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia