Coulomba prawo
 
Encyklopedia PWN
Coulomba prawo
[p. kulomba],
jedno z podstawowych praw elektrostatyki;
siła wzajemnego oddziaływania 2 punktowych ładunków elektrycznych q1 i q2, odległych od siebie o r i znajdujących się w jednorodnym izotropowym ośrodku o przenikalności elektrycznej ε, ma wartość i jest skierowana wzdłuż prostej łaczącej te ładunki; przy czym ładunki o takim samym znaku (jednoimienne) odpychają się, a o przeciwnym znaku (różnoimienne) — przyciągają; analogicznym wzorem wyraża się siła wzajemnego oddziaływania 2 biegunów magnetycznych (ładunków magnetycznych); siła oddziaływania między bardziej złożonymi układami ładunków jest sumą wektorową sił oddziaływania ładunków punktowych tworzących układ. Prawo sformułował 1785 Ch.A. de Coulomb jako wynik pomiarów przy użyciu wagi skręceń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia