CGS
 
Encyklopedia PWN
CGS,
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
ważniejsze jednostki pochodne wielkości mech.: prędkości liniowej — cm/s, przyspieszenia — cm/s2, siły — dyn (dyna), ciśnienia — dyn/cm2 (baria), pracy i energii — erg, mocy — erg/s, lepkości dynamicznej — P (puaz), lepkości kinet. — St (stokes), częst. — Hz (herc); stosowano wiele układów opartych na CGS; najważniejszymi z nich były układy jednostek elektrycznych i magnet.: elektrostatyczny układ CGS, es CGS, w którym przypisuje się przenikalności elektrycznej w próżni ε0 wartość 1, i elektromagnetyczny układ CGS, em CGS, w którym przypisuje się przenikalności magnet. w próżni µ0 wartość 1 (w pierwszym przypadku µ0 = 1/ c2, w drugim ε0 = 1/ c2, gdzie c — prędkość światła w próżni); jednostkę ładunku elektrycznego i jednostkę masy magnet. w tych układach określa prawo Coulomba. Układ mieszany, zw. układem Gaussa lub symetrycznym układem CGS jest oparty na podstawowych jednostkach CGS i rozszerzony o jednostki elektryczne z układu es CGS oraz jednostki magnet. z układu em CGS. Stosowano też układ CGS z 4 jednostkami podstawowymi, np. CGS Fr, w którym czwartą jednostką jest franklin, CGS Bi — biot, CGS cd — kandela. CGS był dawniej rozpowszechniony w fizyce; obecnie obowiązuje Międzynar. Układ Jednostek Miar (SI).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia