Międzynarodowy Układ Jednostek Miar
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, fr. Système International d’Unités, układ SI,
układ jednostek miar przyjęty i zalecony przez Generalną Konferencję Miar, zawierający: 1) jednostki SI, jednostki podstawowe (metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela) i jednostki uzupełniające (radian i steradian) oraz jednostki pochodne, wyrażone za pomocą iloczynów lub ilorazów jednostek SI podstawowych i uzupełniających; 2) dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek SI, wyrażone za pomocą przedrostków SI (jednostka miary);
jednostki miar wielkości elektrycznych i magnetycznych określa się na podstawie zracjonalizowanej postaci równań pola elektromagnetycznego; Międzynarodowy Układ Jednostek Miar jest nowoczesną postacią metrycznego systemu miar; pierwotnie został określony uchwałą XI Generalnej Konferencji Miar (1960); późniejsze konferencje wprowadziły modyfikacje. Jednostki miar SI zostały powszechnie wprowadzone w Polsce jako jednostki legalne 1966.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia