metryczny system
 
Encyklopedia PWN
metryczny system, dziesiętny system metryczny,
zbiór układów jednostek miar z jednostkami podstawowymi: metrem jako jednostką długości i kilogramem jako jednostką masy, przyjmujący zasadę tworzenia krotności jednostek poprzez mnożenie jednostki przez całkowitą (dodatnią lub ujemną) potęgę dziesięciu.
Wielokrotności i podwielokrotności jednostek w systemie metrycznym tworzy się, mnożąc jednostkę przez całkowitą potęgę dziesiętną, a nazywa i oznacza, dodając jako przedrostek do nazwy i symbolu jednostki, nazwę i symbol odpowiedniego przedrostka (jednostka miary). Nazwy krotności jednostki masy tworzy się od grama, tj. tysięcznej części kilograma. System metryczny najwcześniej (1795) został wprowadzony we Francji. W Polsce jednostki miar powiązano z systemem metrycznym 1818 (jednostki nowopolskie), a 1919 wprowadzono jednostki systemu metrycznego jako legalne.
Do systemu metrycznego należą m.in. układy jednostek miar: Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) oraz układy CGS, CGS elektrostatyczny, CGS elektromagnetyczny, Gaussa, MKS, MKSA. Najszerzej rozpowszechnionym i nadal stosowanym układem niemetrycznym jest anglosaski układ jednostek miar oparty na jednostce długości jard i jednostce masy funt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia