miary nowopolskie
 
Encyklopedia PWN
miary nowopolskie,
system miar obowiązujący w Królestwie Pol. od 1819 do 1849 (w rzeczywistości używany dłużej);
w miarach rolnych i bud.: sznur mierniczy — 43,2 m, pręt — 4,32 m, sążeń — 1,73 m; w miarach drogowych — mila nowopol. — 8534,3 m; w rolnych miarach powierzchni: włóka (30 morgów) — 167 961,6 m2, morga — 5598 m2, sznur mierniczy2 — 1866,24 m2, pręt2 — 18,66 m2; w miarach pojemności płynów: stągiew — 200 l, beczka — 100 l, garniec — 4 l; w miarach pojemności ciał sypkich: łaszt — 3840 l, korzec — 128 l, ćwierć — 32 l, garniec — 4 l, kwarta — 1,0 l; w miarach masy: cetnar (100 funtów) — 40,55 kg, kamień — 10,14 kg, funt — 0,41 kg, uncja — 0,025 kg, łut — 0,013 kg.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia