spójność pomiarowa
 
Encyklopedia PWN
spójność pomiarowa,
termin stosowany w metrologii, określający powiązanie wyniku pomiaru z przyjętymi układami odniesienia przez nieprzerwany łańcuch porównań;
s.p. umożliwia porównywanie wyników pomiarów wykonywanych w różnych laboratoriach i w różnych warunkach; ostatecznym układem odniesienia jest Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (układ SI).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia