materiał odniesienia
 
Encyklopedia PWN
materiał odniesienia,
metrol. materiał lub substancja, których wartości ich właściwości (jedna lub więcej) są dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, aby ciała te mogły być stosowane do wzorcowania przyrządu, do oceny metody pomiarowej lub do przypisania wartości właściwościom materiałów;
materiał odniesienia może być ciałem czystym lub mieszaniną i występować pod postacią gazu, cieczy lub ciała stałego; np. woda stosowana do wzorcowania lepkościomierzy, szafir pozwalający wzorcować pojemność cieplną w kalorymetrii, a także roztwory stosowane do wzorcowania w analizie chemicznej.
Materiał odniesienia może być opatrzony certyfikatem, jeśli wartości jego właściwości były certyfikowane zgodnie z procedurą zapewniającą odniesienie do dokładnej realizacji jednostki miary, w której są wyrażane wartości danej właściwości; każdej wartości certyfikowanej powinna być przypisana niepewność odpowiadająca określonemu poziomowi ufności (błąd pomiaru); wszystkie certyfikowane materiały odniesienia spełniają wymogi wzorców jednostek miary. Pewne materiały odniesienia mają właściwości, których nie można odnieść do ustalonej struktury chem. albo które z innych powodów nie mogą być wyznaczone za pomocą dokładnie zdefiniowanych fiz. metod pomiarowych; do takich materiałów należą niektóre materiały biol., np. szczepionki, którym Świat. Organizacja Zdrowia przypisuje jednostki międzynarodowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia