wzorzec miary
 
Encyklopedia PWN
wzorzec miary, miara materialna,
metrol. rodzaj przyrządu pomiarowego, przeznaczony do odtwarzania jednej lub wielu znanych wartości określonej wielkości w sposób niezmienny podczas jego stosowania;
w.m. jest opisany wartością deklarowaną (nominalną, wskazaniem) i miarą niedokładności (błędem granicznym lub niepewnością) charakteryzującą rozbieżność między wartością prawdziwą a wartością deklarowaną wielkości odtwarzanej; w.m. jednomiarowy (np. płytka wzorcowa, odważnik, ogniwo wzorcowe) odtwarza jedną wielkość, a w.m. wielomiarowy (np. wyskalowana linijka, cyfrowy kalibrator napięcia) — wiele wielkości; do w.m. należą także materiały odniesienia (np. woda do wzorcowania lepkościomierzy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia