ogniwo wzorcowe
 
Encyklopedia PWN
ogniwo wzorcowe,
ogniwo galwaniczne stosowane jako wzorzec siły elektromotorycznej (SEM), służące do wzorcowania przyrządów mierzących napięcie elektr. i wyznaczania SEM innych ogniw metodą kompensacyjną;
o.w. charakteryzuje stała i odtwarzalna wartość SEM, która niewiele (i w określony sposób) zmienia się z temperaturą; obecnie jako o.w. stosuje się nasycone ogniwo Westona (zw. dawniej normalnym, wynalezione 1892 przez amer. inż. E. Westona), w którym elektrodą ujemną jest amalgamat kadmu (12,5% masowych Cd), elektrodą dodatnią — rtęć pokryta pastą rtęci z siarczanem rtęci(I), a elektrolitem — nasycony roztwór siarczanu kadmu:
Cd(Hg)|3CdSO4 · 8H2O(nas.)|Hg2SO4(s)|Hg;
stała aktywność kadmu w amalgamacie i jonów kadmu w roztworze gwarantuje stałą wartość SEM, wynoszącą 1,01830 V w temperaturze 20°C.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia