siła elektromotoryczna
 
Encyklopedia PWN
siła elektromotoryczna, SEM,
fiz. napięcie źródła energii elektrycznej w stanie jałowym (przy odłączonym obciążeniu);
pojawia się w procesie zamiany innego rodzaju energii w energię elektryczną (np. energii chemicznej w ogniwach chemicznych, energii mechanicznej w prądnicy); jeśli ze źródła jest pobierany prąd elektryczny I, to SEM źródła E = U + IRw (U — napięcie na zaciskach źródła, Rw — opór elektryczny źródła).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia