akumulator
 
Encyklopedia PWN
akumulator
[łac.],
urządzenie do magazynowania określonego rodzaju energii (np. elektrycznej, mech.);
akumulator gromadzi energię wytwarzaną w czasie pracy przetwornicy energii i oddaje ją odbiornikom podczas przerwy w pracy przetwornicy; fazę pracy akumulatora polegającą na pobieraniu energii z zewnątrz nazywa się ładowaniem akumulatora, natomiast fazę polegającą na oddawaniu energii na zewnątrz — rozładowywaniem akumulatora; w zależności od rodzaju magazynowanej energii rozróżnia się m.in. akumulatory bezwładnościowe, cieplne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne. Najczęściej stosuje się akumulatory elektryczne. Akumulator elektryczny jest wtórnym ogniwem galwanicznym, zbudowanym z półogniw odwracalnych. Doprowadzona z zewnątrz do akumulatora energia elektryczna zamienia się podczas procesu elektrolizy w energię chemiczną — jest to ładowanie akumulatora, a wywołane przepływem prądu (podczas ładowania) odwracalne przemiany chemiczne stają się źródłem energii elektrycznej, pobieranej z akumulatora podczas jego pracy — wyładowanie. Ważnymi wielkościami charakteryzującymi praktyczną przydatność akumulatora elektrycznego są: siła elektromotoryczna (SEM) oraz pojemność; pojemnością akumulatora elektrycznego określa się wyrażoną w amperogodzinach (A · h) wielkość ładunku elektrycznego, który można czerpać z naładowanego akumulatora aż do momentu jego rozładowania w określonych warunkach. W pełni użyteczny i do dziś powszechnie stosowany akumulator ołowiowy zbudował 1859 G. Planté; akumulator ołowiowy jest akumulatorem kwasowym; mniejsze i mniej wrażliwe na wstrząsy są akumulatory zasadowe (niklowo-kadmowy akumulator, niklowo-wodorkowy akumulator, niklowo-żelazowy akumulator, jonowolitowy akumulator). Poszczególne akumulatory tego samego typu łączy się, tworząc w ten sposób baterię stanowiącą źródło prądu stałego o żądanym napięciu (łączenie szeregowe) lub o żądanej pojemności (łączenie równoległe). Akumulatory są stosowane m.in. do zasilania energią elektryczną wózków elektrycznych, urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych w pojazdach, przenośnej aparatury pomiarowej itp.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia