płytka wzorcowa
 
Encyklopedia PWN
płytka wzorcowa, dawniej płytka Johanssona,
jednowymiarowy wzorzec długości w postaci stalowego prostopadłościanu, w którym odległość między 2 przeciwległymi powierzchniami pomiarowymi odtwarza określoną długość;
p.w. nasunięte na siebie tak, że ich powierzchnie pomiarowe przywierają do siebie, tworzą tzw. stos płytek o określonym wymiarze (miarą przywieralności płytek jest ich płaskość i chropowatość); błąd dokładności p.w. jest rzędu dziesiątych części mm; p.w. produkuje się zwykle w 4 klasach dokładności, w kompletach zawierających po kilkadziesiąt (nawet powyżej 100) płytek; długości nominalne p.w. są stopniowane (zależnie od zakresu) co 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 1; 25; 50 i 100 mm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia