układem Gaussa

Encyklopedia PWN

układ jednostek miar wielkości elektrycznych i magnetycznych oparty na jednostkach podstawowych układu CGS.
Gaussa zasada, zasada najmniejszego przymusu,
jedna z najogólniejszych zasad mechaniki:
Gauss Carl Friedrich Wymowa, ur. 30 IV 1777, Brunszwik, zm. 23 II 1855, Getynga,
niemiecki matematyk, astronom, fizyk i geodeta.
uporządkowany zbiór jednostek miar (podstawowych i pochodnych), określonych zgodnie z regułami przyjętymi w danym układzie wielkości fizycznych.
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia