Gaussa zasada
 
Encyklopedia PWN
Gaussa zasada, zasada najmniejszego przymusu,
jedna z najogólniejszych zasad mechaniki:
w każdej chwili rzeczywisty ruch układu mech. o więzach doskonałych (bez tarcia) znajdującego się pod działaniem sił czynnych (tzn. mogących wywołać ruch) różni się od wszystkich kinematycznie możliwych ruchów (zgodnych z więzami, przy tych samych warunkach początkowych) tym, że jego odchylenie od ruchu swobodnego (gdy brak więzów) jest najmniejsze; miarą odchylenia ruchów jest wielkość zw. przymusem; Z = 1/2 Σi mi(ii sw)2, gdzie mi — masa i-tego punktu materialnego układu, zaś i, i sw — odpowiednio jego przyspieszenie w ruchu z więzami i w ruchu swobodnym. Podana 1829 przez C.F. Gaussa, uzupełniona 1894 przez H.R. Hertza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia