indeksowanie
 
Encyklopedia PWN
polega na stworzeniu indeksu, zawierającego spis wartości kluczy i adresów wszystkich rekordów; spis ten jest zorganizowany w ten sposób, aby znalezienie danej wartości klucza było jak najszybsze — zwykle stosuje się drzewo binarne (drzewo, inform. ), istnieje także możliwość indeksowania według niejednoznacznych atrybutów rekordów (np. baza danych osobowych może mieć indeks nazwisk); wówczas jednej wartości klucza może odpowiadać wiele adresów rekordów; indeksowanie przyspiesza znajdowanie rekordów o podanym kluczu, natomiast spowalnia ich dodawanie i modyfikowanie (konieczne jest każdorazowe uzupełnienie wszystkich indeksów); decyzję o utworzeniu indeksu podejmuje projektant lub administrator bazy danych; systemy zarządzania bazą danych automatycznie korzystają ze zdefiniowanych indeksów przy ustalaniu sposobu dostępu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia