adres
 
Encyklopedia PWN
adres
[fr. adresse],
telekom. nazwa, numer lub inne oznaczenie, najczęściej symbol kodu alfanumerycznego (literowo-cyfrowego);
służy do identyfikacji osoby fiz. lub prawnej, obiektu lub procesu telekomunik., m.in.: abonenta lub innego użytkownika telekomunik., usługi telekomunik., sieci telekomunik., a także jej wyodrębnionej części lub elementu (np. urządzenia lub zakończenia łącza telekomunik.); w telefonii i telegrafii może mieć postać numeru telekomunik., w teleinformatyce — najczęściej kodu literowego lub literowo-cyfrowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia