RAM
 
Encyklopedia PWN
w pamięci RAM w czasie pracy komputera są zapisywane wykonywane programy oraz ich dane; jako pamięci RAM stosowano początkowo rdzenie magnet., ob. stosuje się wyłącznie pamięci półprzewodnikowe; każde słowo pamięci RAM ma własny jednoznaczny adres i może być odczytywane i zapisywane niezależnie od innych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia