klucz
 
Encyklopedia PWN
klucz,
inform. identyfikator obiektu;
pewna wartość związana z obiektem (np. rekordem w bazie danych), która pozwala go określić wśród innych obiektów; k. naturalny jest związany z informacją stanowiącą część obiektu (np. dla każdego obywatela pol. k. naturalnym jest numer PESEL); k. sztuczny jest nadany w dowolny ustalony sposób jedynie na potrzeby bazy danych (np. numer kolejny w bazie); w celu uzyskania szybkiego dostępu do obiektu o podanym k. stosuje się sortowanie lub indeksowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia