programowanie
 
Encyklopedia PWN
w szerszym znaczeniu: wszystkie działania związane z wytworzeniem programu — od określenia celu, przez dobór algorytmów, po ich zapisanie, uruchomienie i przetestowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia