C
 
Encyklopedia PWN
C,
inform. język programowania 3. generacji;
powstał na pocz. lat 70. (Dennis M. Ritchie) jako język towarzyszący systemowi operacyjnemu UNIX; stał się bardzo popularny ze względu na obecność zarówno mechanizmów tzw. wysokiego poziomu, jak i mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie struktury komputera, np. na dostęp do każdego bitu; używany jako narzędzie przy produkcji oprogramowania systemowego komputerów; rozbudowa C o mechanizmy związane z programowaniem obiektowym doprowadziła 1983–86 do powstania wersji zw. C++ (B. Stroustrup i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia