arytmetyka komputerowa
 
Encyklopedia PWN
arytmetyka komputerowa,
zasady reprezentacji liczb w komputerze i wykonywania na nich działań.
Punktem wyjścia dla tej reprezentacji jest prawie zawsze system dwójkowy; ograniczenia układów liczących (np. skończona pojemność rejestrów) powodują jednak konieczność odstępstw od idealnej reprezentacji dwójkowej przez wprowadzenie dodatkowych ustaleń; od tych ustaleń (czyli od arytmetyki komputerowej) zależy interpretacja danego ciągu bitów (słowa maszynowego); ten sam ciąg bitów jest interpretowany inaczej dla działań arytmetycznych na liczbach całkowitych w arytmetyce „znak-moduł” niż np. w arytmetyce „uzupełnień do 2”, a jeszcze inaczej dla działań na liczbach rzeczywistych (stałopozycyjny i zmiennopozycyjny zapis liczby).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia