stos
 
Encyklopedia PWN
stos,
inform. struktura danych złożona z dowolnej liczby elementów składowych, ze zdefiniowanymi funkcjami: połóż, pobierz oraz czy pusty;
elementy są dodawane wyłącznie na wierzchołek s. i pobierane wyłącznie z wierzchołka, tzn. w kolejności odwrotnej do tej, w której były dodawane; s. jest zwykle używany przy zapamiętywaniu informacji o strukturze hierarchicznej lub zagnieżdżonej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia