lista

Encyklopedia PWN

inform. struktura danych będąca sekwencją elementów, z których każdy (z wyjątkiem ostatniego) zawiera wskaźnik kierujący do elementu następnego.
rejestr obejmujący najcenniejsze obiekty i regiony świata pod względem ich wartości historycznej, kulturalnej i przyrodniczej;
wydatki budżetowe na uposażenie głowy państwa, wyodrębnione XVII–XVIII w. z pozostałych wydatków państwa (w Polsce rozdział skarbu królewskiego i publicznego dokonywał się stopniowo 1507–90);
inform. spis adresatów poczty elektronicznej, wykorzystywany przez program pocztowy do automatycznego rozsyłania wiadomości.
inform. użytkownicy prowadzący dyskusje na określony temat;
audycja Programu 3 Polskiego Radia S.A., prowadzona od 1982 przez M. Niedźwiedzkiego (obecnie w piątek);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia