analiza wariancji
 
Encyklopedia PWN
analiza wariancji,
statyst. dział statystyki matematycznej zajmujący się metodami analizy wyników obserwacji zależnych od różnych równocześnie działających czynników.
Analizą wariancji nazywa się również technikę postępowania statystycznego stosowaną przy badaniu wpływu danych czynników na wyniki obserwacji; początkowo była stosowana w doświadczalnictwie rolniczym w celu badania wpływu różnych czynników (jak rodzaj nawozu, sposób uprawy, stopień wilgotności lub nasłonecznienia) na wysokość plonów; współcześnie analiza wariancji jest jedną z najczęściej stosowanych metod w biologii, ekonomii, socjologii i w technice; analiza wariancji podaje ponadto zasady planowania eksperymentów, których celem jest wyjaśnienie wpływu różnych czynników na badany efekt lub optymalny wybór poziomów tych czynników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia