analiza kowariancji
 
Encyklopedia PWN
analiza kowariancji,
statyst. metoda analizy, uogólnienie analizy wariancji, w sytuacji, gdy występuje więcej niż jedna zmienna losowa;
w analizie kowariancji bierze się pod uwagę jedną ze zmiennych losowych, wybraną jako zmienna zależna; analizy kowariancji dokonuje się za pomocą regresji zmiennej zależnej względem innych zmiennych i zróżnicowania regresji (lub kowariancji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia