kowariancja
 
Encyklopedia PWN
kowariancja
[łac.],
mat., statyst. dla zmiennych losowych X, Y liczba wyrażająca się wzorem E[(XEX)(YEY)], gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
często oznaczona Cov(X, Y); jeśli zmienne losowe XY są niezależne, to ich kowariancja równa się zeru.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia