biometria
 
Encyklopedia PWN
biometria
[gr. bíos ‘życie’, metréō ‘mierzę’],
ekol. dziedzina nauk biol. zajmująca się zastosowaniem metod statystyki mat. w naukach przyr. (m.in. w antropologii, antropometria), przede wszystkim do analizy danych liczbowych oraz do testowania modeli mat. i hipotez teoret. dotyczących zmienności organizmów;
twórcami biometrii byli F. Galton i Ch. Pearson w 2. poł. XIX w., prace ich kontynuowali genetycy populacyjni R.A. Fisher i S. Wright.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia