przemiana fazowa
 
Encyklopedia PWN
przemiana fazowa, przejście fazowe,
fiz. przejście substancji z jednej fazy w inną;
w przemianie fazowej pierwszego rodzaju (np. zmiana stanu skupienia lub struktury krystalicznej) zostaje wydzielone lub pobrane ciepło i skokowej zmianie ulegają: objętość (gęstość), entropia, energia wewnętrzna i entalpia układu; przemianie fazowej drugiego rodzaju (np. przejście paramagnetyka w ferromagnetyk, helu ze stanu ciekłego w stan nadciekły) nie towarzyszy efekt cieplny, a skokowo zmieniają się takie wielkości, jak pojemność cieplna, współczynnik rozszerzalności cieplnej. Każda przemiana fazowa zachodzi w określonych warunkach (tj. przy określonych: ciśnieniu, temperaturze, składzie chemicznym i in.), odpowiadających stanowi równowagi termodynamicznej między współistniejącymi ze sobą różnymi fazami układu. Graficzną ilustracją przebiegu przemiany fazowej w zależności od warunków jest wykres fazowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia