wrzenie
 
Encyklopedia PWN
wrzenie,
fiz. intensywne parowanie zachodzące w całej objętości cieczy podczas jej ogrzewania.
Wrzeniu towarzyszy pochłanianie ciepła z otoczenia; pod stałym ciśnieniem zewnętrznym wrzenie zachodzi w stałej temperaturze, zwanej temperaturą wrzenia, w której ciśnienie pary nasyconej danej cieczy jest równe ciśnieniu zewnętrznemu (temperatura wrzenia wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia). Mechanizm wrzenia jest następujący: wokół tzw. zarodków parowania (np. pęcherzyków gazu rozpuszczonego w cieczy, cząstek ciał stałych) tworzą się pęcherzyki pary, które szybko zwiększają swą objętość wskutek parowania do nich cieczy, a następnie (kiedy ciśnienie pary w pęcherzykach osiągnie wartość ciśnienia zewnętrznego) unoszą się ku górze; ciecz zostaje wprawiona w ruch burzliwy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Azeotropia. Układ ciekły jednofazowy; x skład azeotropurys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia