azeotrop
 
Encyklopedia PWN
azeotrop, mieszanina azeotropowa, roztwór azeotropowy,
ciekły układ dwu- lub wieloskładnikowy, którego skład pary pozostającej w równowadze z cieczą jest identyczny ze składem cieczy;
odpowiada mu ekstremum na krzywej równowagi ciecz–para (azeotropia); skład azeotropu zależy od ciśnienia.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Azeotropia. Układ ciekły jednofazowy; x skład azeotropurys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia