lotność
 
Encyklopedia PWN
lotność,
chem. stosunek ciśnienia cząstkowego pi danego składnika (i) w parze nad cieczą do stężenia xi tego składnika w cieczy: β = pi/xi;
l. względna — stosunek l. dwóch składników α = β1/β2; l. normalna — l. czystej substancji równa prężności pary nasyconej tej substancji; im większa l., tym większa łatwość przechodzenia w stan pary; gdy α = 1 z układu paruje azeotrop.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia