para
 
Encyklopedia PWN
para,
fiz. substancja w fazie gazowej, w temperaturze niższej od temperatury krytycznej (stan krytyczny);
para powstaje z fazy skondensowanej (ciekłej, stałej) w wyniku przemiany fazowej pierwszego rodzaju (parowania, sublimacji, wrzenia); parą nasyconą danej substancji nazywa się parę, która znajduje się w równowadze z fazą ciekłą (lub stałą) i w określonej temperaturze ma największą gęstość i największe ciśnienie; para nienasycona, zwana też przegrzaną, to para nie będąca w równowadze z fazą skondensowaną (stopniem przegrzania pary nazywa się wtedy różnicę między temperaturą pary przegrzanej a temperaturą pary nasyconej pod danym ciśnieniem); parą przesyconą nazywa się parę o gęstości przewyższającej gęstość pary nasyconej w tej samej temperaturze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia