stan krytyczny
 
Encyklopedia PWN
stan krytyczny,
fiz. stan układu dwufazowego (jedno lub wieloskładnikowego), w którym właściwości fizyczne obu faz (będących w równowadze termodynamicznej) stają się identyczne;
stanowi krytycznemu odpowiadają określone wartości temperatury (temperatura krytyczna), ciśnienia (ciśnienie krytyczne) i objętości (objętość krytyczna); na wykresie fazowym stanowi krytycznemu odpowiada tzw. punkt krytyczny; w temperaturze wyższej od temperatury krytycznej substancja może występować tylko w fazie gazowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia