przegrzaną

Encyklopedia PWN

przegrzanie, hipertermia,
med. wzrost temperatury ustroju stałocieplnego ponad normę;
fiz. nietrwały stan równowagi termodynamicznej cieczy w temperaturze powyżej temperatury wrzenia pod danym ciśnieniem.
ciecz o temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia.
urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
fiz. substancja w fazie gazowej, w temperaturze niższej od temperatury krytycznej (stan krytyczny);
Bosch
[bosz]
Carl Wymowa, ur. 27 VIII 1874, Kolonia, zm. 26 IV 1940, Heidelberg,
niemiecki chemik i technolog.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia