krzepnięcie
 
Encyklopedia PWN
krzepnięcie,
fiz. przemiana fazowa I rodzaju (przemiana fazowa) polegająca na przejściu substancji ze stanu ciekłego w krystaliczny stan stały;
proces odwrotny do topnienia; krzepnięcie substancji jednoskładnikowej zachodzi w określonej stałej temperaturze, zwanej temperaturą krzepnięcia, zależnej od ciśnienia; towarzyszy mu wydzielanie się określonej ilości ciepła (ciepło krzepnięcia); krzepnięcie roztworów przebiega zwykle w pewnym przedziale temperatury zależnym od składu roztworu i polega na wydzielaniu się poszczególnych składników roztworu (temperatura, w której zaczyna się krzepnięcie jest zwykle niższa niż temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika); przebieg krzepnięcia zależy od obecności w cieczy tzw. zarodzi krystalizacji (np. drobnych kryształów); ich brak prowadzi do wystąpienia cieczy o temperaturze niższej niż jej temperatura krzepnięcia (ciecz przechłodzona). Przejście substancji ze stanu ciekłego w stan krystaliczny wiąże się ze skokową zmianą jej właściwości (mechanicznych, cieplnych i in.). Przejście ze stanu ciekłego w bezpostaciowy stan stały nie zachodzi w stałej temperaturze, a właściwości substancji zmieniają się w sposób ciągły; proces taki nosi nazwę zeszklenia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia