eutektyka
 
Encyklopedia PWN
eutektyka
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’],
mieszanina eutektyczna, eutektyk,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 lub więcej faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających bezpośrednio z fazy ciekłej (o takim samym składzie).
Eutektyk dwufazowy w układzie dwuskładnikowym, trójfazowy w układzie trójskładnikowym itd. krzepnie i topi się w stałej temperaturze (temperatura eutektyczna), natomiast eutektyk dwufazowy w układzie trójskładnikowym, trójfazowy w układzie czteroskładnikowym itd. krzepnie i topi się w pewnym przedziale temperatur; np. w stopach żelaza z węglem występuje eutektyk złożony z austenitu i cementytu zw. ledeburytem. Stopy o składzie chem. odpowiadającym eutektykowi są zw. stopami eutektycznymi; odznaczają się dobrymi właściwościami odlewniczymi (mały skurcz, najniższa temperatura topnienia w układzie dwuskładnikowym).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia