aluminium stopy
 
Encyklopedia PWN
aluminium stopy,
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
Rozróżnia się stopy aluminium do przeróbki plast. i stopy aluminium odlewnicze. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej zawierają przeważnie miedź (Cu), magnez (Mg), mangan (Mn), krzem (Si), rzadziej nikiel (Ni), żelazo (Fe), cynk (Zn), chrom (Cr) i tytan (Ti), przy czym zawartość poszczególnych dodatków stopowych jest niższa od ich granicznej rozpuszczalności w aluminium w temperaturze eutektycznej (np. Cu poniżej 5,7%); najważniejszą grupę stanowią durale (duraluminium), zawierające 3,5–4,5% miedzi oraz mniejsze ilości manganu, magnezu, żelaza, cynku i krzemu. Większość tych stopów poddaje się obróbce cieplnej umacniającej (przesycanie i starzenie naturalne lub sztuczne), w wyniku czego nabierają dość wysokiej wytrzymałości; wyjątek stanowią stopy aluminium z manganem i magnezem, które poddaje się wyżarzaniu lub odkształcaniu plast. na zimno (zgniot), bez umacniającej obróbki cieplnej. Dzięki dobrym właściwościom mech., odporności na korozję, dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej stopy te stanowią popularny materiał konstrukcyjny w przemyśle lotn. (gł. durale), motoryzacyjnym, okrętowym, chem., spoż., w budownictwie, meblarstwie i in. Stopy aluminium odlewnicze zawierają te same dodatki stopowe co stopy aluminium do przeróbki plast., ale w większych ilościach, np. miedź do 8%, krzem do 23%, magnez do 11%. Najważniejszą grupę stanowią stopy z krzemem, zw. siluminami, które mają bardzo dobre właściwości odlewnicze (mały skurcz, dobra lejność, mała skłonność do pękania na gorąco), dość dobre właściwości mech. oraz dostateczną odporność na korozję; przed odlaniem poddaje się je zwykle modyfikacji, mającej na celu poprawę właściwości mech.; wytwarza się z nich tłoki silników spalinowych, części pomp, armaturę, części maszyn. Ze stopów odlewniczych aluminium–miedź wytwarza się armaturę okrętową, elementy dekoracyjne, galanterię, ze stopów aluminium–magnez — m.in. odlewy odporne na korozję i obciążenia udarowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia