materiały
 
Encyklopedia PWN
materiały,
techn. stałe substancje o określonych właściwościach, wykorzystywane przez ludzi do wytwarzania złożonych produktów (zwłaszcza narzędzi i maszyn).
w zależności od kryterium rozróżnia się: materiały konstrukcyjne (przenoszą obciążenia mechaniczne) i materiały funkcjonalne (spełniają określone funkcje, np. świecą, odbijają światło, zapobiegają korozji); według innej klasyfikacji dzieli się je na: ceramikę, metale, polimery i kompozyty; stosuje się też inne podziały.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia