resublimacja
 
Encyklopedia PWN
resublimacja
[łac.],
fiz. przemiana fazowa pierwszego rodzaju (przemiana fazowa), polegająca na przejściu substancji ze stanu gazowego (pary) bezpośrednio w stan stały;
towarzyszy jej wydzielanie ciepła; zachodzi w całym przedziale temperatury i ciśnienia, w którym współistnieją faza ciekła i gazowa danej substancji; przebieg procesu zależy od rodzaju substancji, temperatury i ciśnienia; pod stałym ciśnieniem zewn. następuje w wyniku oziębiania pary substancji; proces odwrotny do sublimacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia