Ehrenfesta równania
 
Encyklopedia PWN
Ehrenfesta równania,
równania opisujące krzywą równowagi układu (najczęściej ciśnienie w funkcji temperatury) przy przemianie fazowej;
oparte na klasyfikacji Ehrenfesta przemian fazowych, zgodnie z którą przemiana jest n-tego rodzaju, gdy entalpia swobodnaG wraz z jej (n – 1) pochodnymi jest w punkcie przejścia ciągła, natomiat n-ta pochodna jest nieciągła; dla przemian pierwszego rodzaju r.E. jest równaniem Clapeyrona–Clausiusa; dla przemian drugiego rodzaju nieciągłość drugiej pochodnej G prowadzi do równania , gdzie T — temperatura, p — ciśnienie, Vm — objętość molowa, γ — ściśliwość, Cp — ciepło molowe przy stałym ciśnieniu; nie do wszystkich przemian fazowych można stosować r.E., gdyż istnieją przemiany, których klasyfikacja Ehrenfesta nie obejmuje (np. przemiany fazowe w dwuwymiarowym modelu Onsagera).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia