ciepło przemiany fazowej
 
Encyklopedia PWN
ciepło przemiany fazowej,
stosunek ilości ciepła, pobranej lub wydzielonej przez substancję podczas jej przejścia z jednej fazy do drugiej (przemiana fazowa), do masy tej substancji;
np. podczas zmiany stanu skupienia (ciepło topnienia, sublimacji, parowania) lub przemiany alotropowej; jednostką w układzie SI jest J/kg; ciepło przemiany fazowej odniesione do 1 mola substancji nosi nazwę molowego (jednostka J/mol); ciepło przemiany fazowej jest równe różnicy entalpii substancji w obu fazach pozostających ze sobą w równowadze termodynamicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia