entropii źródło
 
Encyklopedia PWN
entropii źródło,
lokalna miara entropii wytwarzanej przez dany układ, nie dostarczanej mu przez otoczenie (np. w postaci ciepła);
jeśli przez ρ oznaczy się gęstość układu, s — entropię odniesioną do masy jednostkowej, drugą zasadę termodynamiki dla wielkości lokalnych można sformułować w postaci: ρ ds/dt = –div s+σ; σ ≥ 0 — ź.e., s — przepływ entropii przez jednostkową powierzchnię w jednostkowym czasie; wielkości lokalne są to wielkości odniesione do części układu małych w porównaniu z rozmiarami całego układu, zawierające jednak na tyle dużo cząstek mikroskopowych, aby można było dla tych części układu zdefiniować entropię (wielkość makroskopową); powyższe równanie jest równaniem ciągłości dla gęstości entropii ρs z członem źródłowym zadanym przez σ; ź.e. opisuje lokalną produkcję entropii związaną z przepływem ciepła, dyfuzją, gradientami prędkości i reakcjami chem., które mogą zachodzić w układzie, a więc z wyrównywaniem się różnic występujących w obrębie rozważanego układu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia