Gibbsa entropia
 
Encyklopedia PWN
jeśli prawdopodobieństwo znalezienia się układu w stanie X jest dane przez f(X), entropia tego układu wynosi S = −kBf(X)lnf(X)dX, gdzie X obejmuje wszystkie stopnie swobody układu (w szczególności położenia i pędy wszystkich wchodzących w skład układu cząstek), kB — stała Boltzmanna, całkowanie zaś rozciąga się na wszystkie możliwe stany; e.G. jest znacznie łatwiej wyliczyć niż, równoważną jej, entropię Boltzmanna układu opisanego mikrokanonicznym rozkładem Gibbsa; e.G. można uogólnić na układy kwantowe oraz na układy wykraczające poza zakres stosowalności równowagowej fizyki statyst., np. na układy dynamiczne (mechanika statystyczna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia