Fermiego gaz
 
Encyklopedia PWN
Fermiego gaz,
układ nie oddziałujących ze sobą lub oddziałujących słabo fermionów;
jest opisywany przez statystykę kwantową Fermiego–Diraca; w każdym stanie kwantowym gazu, zgodnie z zakazem Pauliego, może przebywać co najwyżej jeden fermion; dla gazu znajdującego się w równowadze statyst. średnia liczba cząstek i zajmująca i-ty stan kwantowy o energii Ei w temperaturze T jest określona przez rozkład Fermiego–Diraca; dla niskich temperatur entropia idealnego g.F. oraz jego ciepło właściwe są proporcjonalne do temperatury; przykładami g.F. są: elektrony w metalach, elektrony w ciężkich atomach oraz nukleony w ciężkich jądrach atomowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia