zwyrodnienie
 
Encyklopedia PWN
zwyrodnienie, degeneracja,
fiz.:
1) w mechanice kwantowej pojęcie stosowane w przypadku, gdy układ (np. atom) można określić za pomocą kilku liniowo niezależnych funkcji falowych odpowiadających takiej samej wartości energii; z. może być usunięte (całkowicie lub częściowo) przez działanie na układ zewn. pola zaburzającego; pole takie może wprowadzić nowe warunki kwantowe, np. rozszczepić jeden poziom energ. na kilka nowych poziomów (m.in. Zeemana zjawisko);
2) w fizyce statyst. pojęcie stosowane na określenie odstępstw właściwości układu zbudowanego z dużej liczby cząstek podlegających statystyce Fermiego–Diraca (np. gazu elektronowego w metalu; Fermiego gaz) od klas. praw kinetycznej teorii gazów; z. gazu elektronowego jest konsekwencją zakazu Pauliego; znika w bardzo wysokich temperaturach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia