Fermiego ciecz
 
Encyklopedia PWN
Fermiego ciecz,
silnie oddziałujący układ cząstek kwantowych;
pod wieloma względami widmo c.F. jest analogiczne do widma wzbudzeń w kwantowym gazie Fermiego, także właściwości termodynamiczne c.F. i gazu Fermiego są bardzo podobne — ciepła właściwe i entropie obu są proporcjonalne do temperatury T, a podatności paramagnet. są od T niezależne; zasadnicza różnica pomiędzy c.F. a gazem Fermiego polega na tym, że pomiędzy wzbudzeniami c.F., traktowanymi jako kwantowe kwazicząstki, zachodzi oddziaływanie; L. Landau 1957 podał półfenomenologiczną teorię, w której uwzględnia się te oddziaływania; można ją stosować jedynie do ciekłego helu 3He przy T < 0,1 K oraz (przy pewnych uproszczeniach i z odpowiednimi modyfikacjami) do opisu oddziałujących elektronów przewodnictwa w metalach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia