Gibbsa–Helmholtza równania
 
Encyklopedia PWN
wzory charakteryzujące zmiany energii swobodnej F lub entalpii swobodnej G układu w zależności od temperatury bezwzględnej T układu: F = U + T (∂F/∂T)V, G = H + T (∂G/∂T)p, gdzie U — energia wewn., H — entalpia; indeksy Vp oznaczają, że zmiana funkcji FG zachodzi odpowiednio przy stałej objętości i stałym ciśnieniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia